Verksamhetsberattelse

Verksamhetsberättelse URQL (Uppsala Regionens kvinnliga läkare) 170101 - 171231 

Styrelsen har under året bestått av medlemmarna: Ordförande: Gunilla Westermark,Vice ordf: Marie-Louise Ekholm, Sekreterare: Meta Falkeborn, Kassör: Monika Stenkvist-Asplund Ledamöter: Eva Bennemark, Kirsti Aljaderi, Pia Axemo, Solveig Nordén

Styrelsemöten 

Styrelsen har under år 2017 haft tre protokollförda styrelsemöten: 10/4, 22/5 och 12/10 (samt ett 7/2-17, anordnat avföregående styrelse) 

Medlemsmöten 

Förutom årsmötet 15/3 som arrangerats av föregående styrelse har tre medlemsmöten arrangerats med föreläsningar. Ett extra medlemsmöte anordnades vid mötet 7/9 för val av medlemmar till valnämnd 

9/5: Anna Rask Andersen: ”Kvinnliga läkares arbetsmiljö” 

7/9: Anna-Karin Westerlund: ”Gamla tiders barnmorskor

28/11 Anna Lindberg: ”Att leda som kvinna – i manliga strukturer och kulturer”

(Vid årsmöte 15/3 Nina Rose, ledamot av Kvinnliga läkares förening (KLF):"Kvinnliga läkare och manlig läkare - är det någon skillnad?") 

Övrigt 

  • Under året har styrelsemedlemmen Solveig Nordén fått igång en hemsida. Detta efter många års tidigare strul och problem med att lyckas med detta. Adressen är urql.n.nu och Solveig är hemsidesansvarig.
  • Medlemsavgiften har varit oförändrad, 200 kr, 100 kr för dem under grundutbildning. Från och med år 2018 är den högre avgiften sänkt till 150 kr enligt årsmötesbeslut.
  • Medlemsmötena har varit välbesökta.
  • Buffé vid medlemsmötena har som alltid i stort sett finansierats av de deltagande medlemmarna.
  • Föreningen har betalat för lokal och föreläsararvode.
  • Ständigt önskemål från styrelsen är att alla medlemmar medverkar till förslag på intressanta föreläsare med angelägna ämnen.

 

 

                                                                                                                                                 2/2

 

  • Viktiga frågor för URQL,att tala om, är om kvinnliga läkares löner, arbetstider och arbetsmiljö men även yrkesrollen och möjligheter att lyckas med forskning.

 

Problem och möjligheter

  • Hur kan URQL bli urkul för aktiva kvinnliga läkare och medicine studenter? Många medlemmar har uppnått pensionsålder, glada pensionärer som gärna kommer på medlemsmöten och bidrar till trevlig stämning. Det är då gyllene tillfällen för de yngre att i trivsamma former träffa erfarna kollegor från alla specialiteter. Styrelsen har under året försökt locka de yngre till medlemsmöten genom personliga inbjudningar till kvinnliga läkare vid kliniker på Akademiska och annonseringen vid vår anslagstavla vid sjukhusmatsalen har använts bättre än tidigare. Några visserligen små, men dock resultat har uppnåtts. Efter vad vi hört har många föreningar liknande problem i dag.

Uppsala den 7 februari 2018 

 

Gunilla Westermark, 

ordf i URQL