Verksamhetsberättelse

verksamhetsberattelse-for-ar-2018.docx

Verksamhetsberättelse URQL (Uppsala Regionens kvinnliga läkare) 180101 – 181231

URQL har nu funnits i 20 år – ska bl a vara en mötesplats för kvinnliga läkare i olika skeden av karriären för ömsesidigt stöd och utbyte av erfarenheter.

Styrelsen har under året bestått av medlemmarna: Ordförande Gunilla Westermark, vice ordf Marie-Louise  Ekholm, sekreterare Pia Axemo, kassör  Monika Stenkvist-Asplund samt  ledamöter Eva Bennemark, Kirsti Aljaderi,  Meta Falkeborn och Solveig Nordén.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft fyra möten :  7 februari, 9 april, 12 september, 28 november. Konstituering skedde vid mötet 9 april.

Medlemsmöten

21/3:  ”Psykopater och andra manipulativa typer”  - Psykolog Helena Bingham

23/10: ”Hur dörren in till svensk sjukvård öppnade sig för mig” – Soheila Mohammadi och Ajlana Mulic-Lutvica från Iran respektive Bosnien

12/11:  ”Hur jag som kvinna skyddar mig mot brott” – Sofia Rällskog, polisinspektör och ansvarig för säkerhetsfrågor

Årsmöte

Årsmötet hölls den 23 /3.

Övrigt

Medlemsavgiften har varit 150 kr, reducerad avgift 100kr för de under grundutbildning

Föreningen har stått för kostnaderna beträffande lokal och föreläsare

Mat och dryck vid medlemsmötena har som alltid finansierats av medlemmarna, dock med ett visst underskott varje gång, detta har föreningen stått för

Medlemsmötena har varit välbesökta

Hemsidan är i gång bra och sköts av Solveig Nordén. Adressen är urql.n.nu

Problem och möjligheter

Problemet ett få med yngre och aktiva kvinnliga läkare och studenter kvarstår. Unga tycks inte vara intresserade av föreningsliv, enligt andra föreningars erfarenhet.  Kanske ska vi fokusera på de som är lite mera i ”mitten” av sitt yrkesliv?  - men hur? Vi fortsätter med personliga inbjudningar vid kliniker på Akademiska och fortätter att annonsera med uppförstorad affisch vid vår anslagstavla. Medlemsmötena ger ju gyllene tillfällen att träffa erfarna kvinnliga läkare från många specialiteter.

Styrelsen önskar att medlemmarna medverkar till förslag på föreläsare med angelägna ämnen och även tips eller mun till mun metoder att locka nya medlemmar.

Uppsala den 16 januari 2019

Gunilla Westermark, ordf i URQL

 

 

 

verksamhetsberattelse-for-aret-2017.doc