Om oss

Vi har två medlemsmöten på våren och två på hösten med buffé och inbjuden föredragshållare. Lokalen varierar.

Föredragen har vitt valda ämnen ofta med genusanknytning. 

Årsmöte hålles i mars. Utöver detta träffas styrelsen minst fyra gånger per år. 

 

 

 

Styrelse:

 

Ordförande: Gunilla Westermark; 

gunilla.westermark@comhem.se; 

tel.0736225693

 

V. ordförande: Marie-Louise Ekholm; marielouise.ekholm@gmail.com; 

tel 070 6012784

 

Sekreterare: Meta Falkeborn; meta.falkeborn@telia.com; tel 070 6314570

 

Kassör: Monika Stenkvist Asplund;

entmika@gmail.com; tel 070 4995274

 

Ledamöter:

Kirsti Aljaderi; 

kirstialjaderi@gmail.com; tel0707479813

Pia Axemo; 

pia.axemo@kbh.uu.se; tel 0733661800

Solveig Nordén;

solveignorden@gmail.com; tel0706347025

EvaBennemark;

evabennemark@hotmail.com

tel 0706857939

 

Verksamhetsberättelse 2016

verksamhetsberattelse-urql.docx