Om oss

Vi har två medlemsmöten på våren och två på hösten med buffé och inbjuden föredragshållare. Lokalen varierar.

Föredragen har vitt valda ämnen ofta med genusanknytning. 

Föredragen bekostas enbart av medlemsavgifter.

Årsmöte hålles i mars. Utöver detta träffas styrelsen minst fyra gånger per år. 

 

 

 

Styrelse:

 

Ordförande: Gunilla Westermark; 

gunilla.westermark@comhem.se; 

tel.0736225693

 

V. ordförande: Marie-Louise Ekholm; marielouise.ekholm@gmail.com; 

tel 070 6012784

 

Sekreterare: Pia Axemo; 

pia.axemo@kbh.uu.se; tel 0733661800

Kassör: Monika Stenkvist Asplund;

entmika@gmail.com; tel 070 4995274

 

Ledamöter:

Kirsti Aljaderi; 

kirstialjaderi@gmail.com; tel0707479813

Meta Falkeborn;

meta.falkeborn@telia.com; tel 070 6314570

Solveig Nordén;

solveignorden@gmail.com; tel0706347025

EvaBennemark;

evabennemark@hotmail.com

tel 0706857939

 

Verksamhetsberättelse 2016

verksamhetsberattelse-urql.docx