URQL -Uppsalaregionens kvinnliga läkare

 

 

URQL - Uppsalaregionens kvinnliga läkare bildades för 20 år sedan för att - vara ett forum för diskussion av frågor av särskilt intresse för kvinnliga läkare i Uppsalaregionen men även för vara en mötesplats för kvinnliga läkare i olika skeden av karriären för ömsesidigt stöd och utbyte av erfarenheter.

För mera informationkring kring ovanstående se våra stadgar.

Det är en öppen förening för alla kvinnliga läkare inklusive studenter verksamma i regionen. 

Så blir du medlem: Medlemsavgift f.n. 150 kronor per år, betalas till plusgiro 105 55 05-0, kom ihåg att ange namn och e-post.

 

                               

 

 

Nästa medlemsmöte 7 maj kl 18.30 på Orstenen: Vem tar hand om doktorn?

Föreläsare: Grundarna av nätverket-Marie Gustavsson allmänläkare samt Jill Taube psykiater, författare och dansinstruktör.

Föredraget belyser arbete med psykisk och fysisk ohälsa utifrån ett  synsätt med fokus på vad som orsakar/vidmakthåller hälsa i st för vad som orsakar sjukdom.

Bensträckare med kort Zumbapass!

Mötet kommer att börja med föredraget, därefter buffé för 200 kronor + 20 kronor för vin.  Icke medlem kan komma med som gäst för att ¨prova på¨ men man bör anmäla sig även om man bara vill höra föredraget. 

 

 

Om våra tidigare möten:

Vid årsmötet d 18 mars talade Katarina Funseth Hornay som arbetar på Region Uppsala som pensionsspecialist bl. a. om ¨vad händer om jag byter jobb; om jag har två anställningar, om min arbetsgivare inte har kollektivavtal och andra situationer som kan förändra din pension avsevärt. 

 

Medlemsmötet 12 november:

Hur jag som kvinna skyddar mig mot brott

Sofia Rällskog, polisinspektör ansvarig för säkerhetsfrågor Region Mitt, informerade med fokus på bedrägerier mot bankkonton och kort. Hon visade bla med video hur en bedragare som utgav sig för att vara barnbarn lyckades komma över en summa pengar. Hon hade med sig info i en broschyr men man kan hitta den på polisens hemsida- Bedrägeri  - där ett antal underrubriker som identiteskapning, kortbedrägerier m.m. finns.

 

Medlemsmötet 23 oktober:

Hur dörren in till svensk sjukvård öppnade sig för mig-

Våra kollegor Ajlana Mulic-Lutvica från forna Jugoslavien och Soheila Mohammedi från Iran berättade tankeväckande om sina olika vägar in i den svenska sjukvården  -  svårigheter och ljuspunkter. De anlände i olika tidsperioder, 1990-tal och 2010-tal. Många frågor bl a rörande nuvarande situation för nyanlända kollegor -situtuationen har knappast förbättrats.

 Medlemsmötet 21 mars: 

¨Psykopater och andra manipulativa typer¨, föredragshållare Helena Bingham var välbesökt och intressant.