URQL -Uppsalaregionens kvinnliga läkare

 

 Fyrisån, höst

URQL - Uppsalaregionens kvinnliga läkare bildades för 20 år sedan för att - vara ett forum för diskussion av frågor av särskilt intresse för kvinnliga läkare i Uppsalaregionen men även för vara en mötesplats för kvinnliga läkare i olika skeden av karriären för ömsesidigt stöd och utbyte av erfarenheter.

För mera informationkring kring ovanstående se våra stadgar.

Det är en öppen förening för alla kvinnliga läkare inklusive studenter verksamma i regionen. 

Så blir du medlem: Medlemsavgift f.n. 150 kronor per år, betalas till plusgiro 105 55 05-0, kom ihåg att ange namn och e-post.

  

Nyheter:

Onsdag 21 mars  kl 18.00 har vi vårens första medlemsmöte som också är årsmöte. Mötet inleds med årsmötesförhandlingar.

Lokal Orstenen.

Vid mötet talar Helena Bingham. leg psykolog, föredragets rubrik

¨Psykopater och andra manipulativa typer¨

Mer information finns i kallelsen som går utt till medlemmar.

 Buffé 200:- samt ev. vin betalas vid ankomst. 

 

 

Senaste medlemsmöte  med föredragshållare Anna Lindberg, vd för Barbro Dahlbom Hall konsult AB; hölls den 28/11.

Temat var: ATT LEDA SOM KVINNA - i manliga strukturer och kulturer.Anna Lindberg drivs av en övertygelse att om fler kvinnor och män kontinuerligt arbetade med att utveckla sitt ledarskap skulle det komma medarbetare, organisationer och sedan världen till godo.  Anna tog under 2015 över som ägare och VD till Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB. Anna har lång erfarenhet från ledningsgruppsarbete i såväl privat som offentlig sektor samt internationellt arbete.

Föredraget väckte respons och diskussion som fortsatte vid buffén som följde.