URQL -Uppsalaregionens kvinnliga läkare

 

URQL - Uppsalaregionens kvinnliga läkare bildades för 20 år sedan för att - vara ett forum för diskussion av frågor av särskilt intresse för kvinnliga läkare i Uppsalaregionen men även för vara en mötesplats för kvinnliga läkare i olika skeden av karriären för ömsesidigt stöd och utbyte av erfarenheter.

För mera informationkring kring ovanstående se våra stadgar.

Det är en öppen förening för alla kvinnliga läkare inklusive studenter verksamma i regionen. 

Så blir du medlem: Medlemsavgift f.n. 150 kronor per år, betalas till plusgiro 105 55 05-0, kom ihåg att ange namn och e-post.

  

Nyheter:

Planerade medlemsmötet på tisdag "Hur dörrren in till svensk sjukvård öppnade sig för mig" ställs in och skjuts upp till hösten. 

Våra medlemmar har fått information per mail.

 

Om våra tidigare möten

Medlemsmötet 21 mars:

¨Psykopater och andra manipulativa typer¨, föredragshållare Helena Bingham var välbesökt och intressant.