URQL -Uppsalaregionens kvinnliga läkare

 

 

URQL - Uppsalaregionens kvinnliga läkare bildades för 20 år sedan för att - vara ett forum för diskussion av frågor av särskilt intresse för kvinnliga läkare i Uppsalaregionen men även för vara en mötesplats för kvinnliga läkare i olika skeden av karriären för ömsesidigt stöd och utbyte av erfarenheter.

För mera informationkring kring ovanstående se våra stadgar.

Det är en öppen förening för alla kvinnliga läkare inklusive studenter verksamma i regionen. 

Så blir du medlem: Medlemsavgift f.n. 150 kronor per år, betalas till plusgiro 105 55 05-0, kom ihåg att ange namn och e-post.

 

Nästa medlemsmöte:

Årsmöte den 24 februari. Professor Dan <larhammar kommer att tala om alternativmedicin och pseudovetenskap. Detaljerad info kommer i god tid!

                        

Några av våra tidigare möten:

Den 16 januari 2020:

-Välbesökt möte,  Professor Maj-Lis Hellenius Livsstil och hälsa-trendkänsligt område men vad säger forskningen? Maria Gustafsson från nätverket "Vem tar hand om doktorn?" deltog med information om detta och ledde pausgympa. Nedan finns info om hur man kontaktar ¨Vem tar hand om doktorn¨

 

Maj-lis Hellenius föreläser "Livsstilsråd" -om ni klickar på bildenkan ni läsa dem

 

 

-Novembermötet 2019:

Här kommer macho-man??

Var ett humorprogram av försäljningschef Leif Grund

Mötet den 9 oktober:Temat var  "utan Tystnadsplikt" med  våra kollegor Signe Löfgren och Åsa Edergren som är delaktiga  i ansvaret för Facebookgruppen föreläste,Anna Wadenhov, HR-direktör akademiska sjukhuset  redogjorde för sjukhusets åtgärder. Dessutom deltog Jesper från Läkarförbund student och visade fakta från undersökning om likabehandling av studenterna - viktiga men tråkiga data, förvånansvärt stor andel av svarande kvinnor hasde upplevt negativ särbehandling. 

 

-Om medlemsmötet 7 maj 2019 kl 18.30 på Orstenen: Vem tar hand om doktorn?

Föreläsare: Grundarna av nätverket-Marie Gustavsson allmänläkare samt Jill Taube psykiater, författare och dansinstruktör.

De bedriver verksamheten som ett nätverkl, hemsida: www.jilltaube.se/vemtarhandomdoktorn; facebook/ vemtarhandomdoktorn. Nätverket öppet för läkare.

Man belyste orsaker och handläggning av psykisk och fysisk ohälsa utifrån ett  synsätt med fokus på vad som orsakar/vidmakthåller hälsa i st för vad som orsakar sjukdom.

Man anordnar bl a afterwork-träffar, har samarbete med Läkarförbundet, engagerar personer kunniga i problematiken till event. 

Bensträckare med kort Zumbapass ingick och var uppskattat - alla deltog

 

Vid årsmötet d 18 mars talade Katarina Funseth Hornay som arbetar på Region Uppsala som pensionsspecialist bl. a. om ¨vad händer om jag byter jobb; om jag har två anställningar, om min arbetsgivare inte har kollektivavtal och andra situationer som kan förändra din pension avsevärt. 

 

Medlemsmötet 12 november 2018:

Hur jag som kvinna skyddar mig mot brott

Sofia Rällskog, polisinspektör ansvarig för säkerhetsfrågor Region Mitt, informerade med fokus på bedrägerier mot bankkonton och kort. Hon visade bla med video hur en bedragare som utgav sig för att vara barnbarn lyckades komma över en summa pengar. Hon hade med sig info i en broschyr men man kan hitta den på polisens hemsida- Bedrägeri  - där ett antal underrubriker som identiteskapning, kortbedrägerier m.m. finns.

 

Medlemsmötet 23 oktober 2018:

Hur dörren in till svensk sjukvård öppnade sig för mig-

Våra kollegor Ajlana Mulic-Lutvica från forna Jugoslavien och Soheila Mohammedi från Iran berättade tankeväckande om sina olika vägar in i den svenska sjukvården  -  svårigheter och ljuspunkter. De anlände i olika tidsperioder, 1990-tal och 2010-tal. Många frågor bl a rörande nuvarande situation för nyanlända kollegor -situtuationen har knappast förbättrats.