URQL -Uppsalaregionens kvinnliga läkare

 

URQL - Uppsalaregionens kvinnliga läkare bildades för 20 år sedan för att - vara ett forum för diskussion av frågor av särskilt intresse för kvinnliga läkare i Uppsalaregionen men även för vara en mötesplats för kvinnliga läkare i olika skeden av karriären för ömsesidigt stöd och utbyte av erfarenheter.

För mera informationkring kring ovanstående se våra stadgar.

Det är en öppen förening för alla kvinnliga läkare inklusive studenter verksamma i regionen. 

Så blir du medlem: Medlemsavgift f.n. 150 kronor per år, betalas till plusgiro 105 55 05-0, kom ihåg att ange namn och e-post.

  

Nyheter:

Välkomna till Nästa medlemsmöte tisdagen d 23 oktober kl 18.30,

Orstenen Granitvägen 5-7 nära Västertorg i Eriksberg.

Hur dörren in till svensk sjukvård öppnade sig för mig-
Kvinnliga läkare från Bosnien och Iran berättar om sina erfarenheter.
Paneldiskussion följer, förbered gärna frågor!

Kostnad 200 kr för föredrag och buffe + 20 kr vin.

Betalas kontant eller via swish på plats

Anmälan till Solveig Norden tel 070-6347025 eller solveignorden@gmail.com helst senast måndag 15/10

 

Ajlana Mulic Lutvica är från forna Jugoslavien och Soheila Mohammadi från Iran. De kom vid olika tidpunkter och under olika omständigheter. De är nu disputerade överläkare vid KK UAS och kommer att berätta om erfarenheter - positiva och negativa under sin väg in i svensk sjukvård. 

Ajlanas avhandling handlade om ultraljudsundersökningar, ¨Postpartum Ultrasound¨, Soheilas om ¨Beyond 'Cesarean Overuse´¨. 

 

 

 

Om våra tidigare möten

Medlemsmötet 21 mars:

¨Psykopater och andra manipulativa typer¨, föredragshållare Helena Bingham var välbesökt och intressant.