URQL -Uppsalaregionens kvinnliga läkare

 

URQL - Uppsalaregionens kvinnliga läkare bildades för 20 år sedan för att - vara ett forum för diskussion av frågor av särskilt intresse för kvinnliga läkare i Uppsalaregionen men även för vara en mötesplats för kvinnliga läkare i olika skeden av karriären för ömsesidigt stöd och utbyte av erfarenheter.

För mera informationkring kring ovanstående se våra stadgar.

Det är en öppen förening för alla kvinnliga läkare inklusive studenter verksamma i regionen. 

Så blir du medlem: Medlemsavgift f.n. 150 kronor per år, betalas till plusgiro 105 55 05-0, kom ihåg att ange namn och e-post.

 

Om våra tidigare möten

Medlemsmötet 12 november:

Hur jag som kvinna skyddar mig mot brott

Sofia Rällskog, polisinspektör ansvarig för säkerhetsfrågor Region Mitt, informerade med fokus på bedrägerier mot bankkonton och kort. Hon visade bla med video hur en bedragare som utgav sig för att vara barnbarn lyckades komma över en summa pengar. Hon hade med sig info i en broschuyr men man kan hitta den på polisens hemsida- Bedrägeri  - där ett antal underrubriker som identiteskapning, kortbedrägerier m.m. finns

 

Medlemsmötet 23 oktober:

Hur dörren in till svensk sjukvård öppnade sig för mig-

Våra kollegor Ajlana Mulic-Lutvica från forna Jugoslavien och Soheila Mohammedi från Iran berättade tankeväckande om sina olika vägar in i den svenska sjukvården  -  svårigheter och ljuspunkter. De anlände i olika tidsperioder, 1990-tal och 2010-tal. Många frågor bl a rörande nuvarande situation för nyanlända kollegor -situtuationen har knappast förbättrats.

 Medlemsmötet 21 mars: 

¨Psykopater och andra manipulativa typer¨, föredragshållare Helena Bingham var välbesökt och intressant.